Gudstjenester


Vores faste holdepunkt er den ugentlige Gudstjeneste om søndagen kl. 10.30. En almindelig Gudstjeneste hos os varer omkring 90 minutter og indeholder en masse sang, en prædiken og tilbud om forbøn. Efter Gudstjenesten er der kaffe, the og hyggeligt samvær, hvor der er rig mulighed for at dele liv med hinanden.

Relationspagt


"Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære"
Romerne 15:7


Relationspagten er samtalen før samtalen. Indholdet af denne samtale er i fællesskab at nå frem til en forståelse af, hvordan vi taler sammen, på en anstændig, medfølende måde og med Jesus som forbillede. Relations pagten er en livsstil, ikke en lov. Det er en invitation til at relatere til hinanden, et samspil der behager Gud, opbygger og styrker menigheden. Måden vi vælger at forholde os til hinanden på i kærlighed er et stærkt vidnesbyrd.

Hvad er en frikirke?


En frikirke er et kirkeligt fællesskab der ikke er direkte forbundet med staten. I skandinavien bruger vi jævnligt betegnelsen Frikirke som modsætning til Folkekirken (Statskirken). I andre kulturer har de slet ikke statskirker, og regner det som en selvfølge at alle kirker er uafhængige og frie af statens indblanding.

En frikirke afholder selv sine egne udgifter til alt. Drift, lønninger, og samler selv de penge ind vi sender videre til andre. Vi er, som de fleste andre frikirketyper et del af et kirkesamfund (Evangelisk Frikirken Danmark), har derfor fradragsmuligheder, som alle andre godkendte foreninger.

En frikirke tilrettelægger selv sit indre liv, og inddrager ofte mange personer i tilrettelæggelse og udførelsen af div. aktiviteter. Organiseringen, gudstjenester, børneaktiviteter er altså noget vi selv tager hånd om, og det enkelte menneske har stor indflydelse på kirkens liv og virke. Hos os har vi en afslappet stil, masser af sang og musik, og gerne prædikener der tager afsæt i virkeligheden - eller som kan tages med ud i livet efterfølgende.

Aabenraa Frikirke er en del af Evangelisk Frikirken Danmark


Evangelisk Frikirken Danmark, ofte kaldet EFD, er en evangelisk frikirke, som opstod i Danmark i 1888. Fokus har siden begyndelsen været at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til tro og efterfølgelse af ham.
EFD består i dag af 18 menigheder i Danmark. EFD er involveret i diakonalt og missionalt arbejde i Thailand, Myanmar, Ghana, Rumænien og Grønland.


EFDs internationale navn er : The Mission Covenant Church of Denmark


EFD bekender sig i lighed med Folkekirken og andre frikirker til den fælles kristne trosbekendelse og er et af Kirkeministeriet anerkendt trossamfund.


Læs mere om Evangelisk cFrikirke Danmark her.


Kilde: evangeliskfrikirke.dk


Støt Kirkens arbejde: Givertjeneste


Man kan støtte Frikirken præcis som man selv ønsker det. Kirkens medlemmer kender til budgetter, og vedtager i fælleskab forskellige tiltag, og planlægger økonomien derefter. Det er meget populært at lave en fast aftale med Frikirkens kasserer. Så ved vi nemlig hvor meget vi kan forvente at kunne bruge på løn og drift og alt det andet et stykke ud i fremtiden. Har man en “gavebrevsordning” eller bruger man “17.000 kr reglen”, kan man få ca en tredjedel tilbage via selvangivelsen. Vi samler pengegaver ind ca. en gang pr. måned, ofte den første søndag i måneden. Det er fuldstændigt frivilligt om man ønsker at bidrage – eller hvad man vælger at bidrage med. Årsagen til at det løber rundt skyldes, at vi efterhånden er en god del, der synes det er skønt at kunne bidrage ind i et fællesskab, der har så meget godt at kunne give videre til. Både i Aabenraa, men faktisk også ud på andre kontinenter, hvor børn og voksne lever og trives i kraft af blandt andet vores beskedne bidrag. Givertjeneste hænger derfor ikke sammen med dårlig samvittighed, ej heller ikke et fast kontingent, men er noget der udspringer af taknemmelighed. Vi tror vi har fået alt for intet, og glæder os over at kunne give noget af dette videre. Man blir rig af af gi'!


Se kirkens bankoplysninger her.


Vedtægter


Se vores gældende vedtægter her


Tidligere udgaver af vedtægter: