Evangelisk Frikirkes Børn og Unge -- EFBU Aabenraa


Dagens program:


  16.30 Velkommen - vi siger hej til hinanden

  16.45 Leg og kreative udfoldelser

  17.45 Samling, historie og sang

  18.05 Aftensmad


  18.20 Rydder op

  18.30 Tak for i dag

Kids Club

er en børneklub med spændende aktiviteterer for

børn i skolealderen.


Børn under skolealder er velkomne sammen med en forælder.


Vi mødes i de lige uger og vi starter op igen efter jul tirsdag den 9. januar 2024 kl 16.30-18.30.

Kontakt:

Tove Lorenzen Fruelund

TLF@FrikirkeniAabenraa.dk

Mobil: 61282798

Vi er en del af det landsdækkende

Evangelisk Frikirkes Børn og Unge,


som man fiinder her:

https://www.efbu.dk