Gudstjenester


Vores faste holdepunkt er den ugentlige Gudstjeneste om søndagen kl. 10. En almindelig Gudstjeneste hos os varer omkring 90 minutter og indeholder en masse sang, en prædiken og tilbud om forbøn. Efter Gudstjenesten er der kaffe, the og hyggeligt samvær, hvor der er rig mulighed for at dele liv med hinanden.Hvad er en frikirke?


En frikirke er et kirkeligt fællesskab der ikke er direkte forbundet med staten. I skandinavien bruger vi jævnligt betegnelsen Frikirke som modsætning til Folkekirken (Statskirken). I andre kulturer har de slet ikke statskirker, og regner det som en selvfølge at alle kirker er uafhængige og frie af statens indblanding.

En frikirke afholder selv sine egne udgifter til alt. Drift, lønninger, og samler selv de penge ind vi sender videre til andre. Vi er, som de fleste andre frikirketyper et godkendt trossamfund (Det Danske Missionsforbund), har derfor fradragsmuligheder, som alle andre godkendte foreninger.

En frikirke tilrettelægger selv sit indre liv, og inddrager ofte mange personer i tilrettelæggelse og udførelsen af div. aktiviteter. Organiseringen, gudstjenester, børneaktiviteter er altså noget vi selv tager hånd om, og det enkelte menneske har stor indflydelse på kirkens liv og virke. Hos os har vi en afslappet stil, masser af sang og musik, og gerne prædikener der tager afsæt i virkeligheden - eller som kan tages med ud i livet efterfølgende.


Det Danske Missionsforbund


Aabenraa Frikirke er en del af Det Danske Missionsforbund.

Det Danske Missionsforbund, ofte kaldet Missionsforbundet, er en evangelisk frikirke, som opstod i Danmark i 1888. Fokus har siden begyndelsen været at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til tro og efterfølgelse af ham.
Missionsforbundet består i dag af 18 menigheder i Danmark og er involveret i diakonalt og missionalt arbejde i Thailand, Myanmar, Ghana, Rumænien og Grønland.

Missionsforbundets internationale navn er : The Mission Covenant Church of Denmark

Missionsforbundet bekender sig i lighed med Folkekirken og andre frikirker til den fælles kristne trosbekendelse og er et af Kirkeministeriet anerkendt trossamfund.


Kilde: Missionsforbundet.dk

Læs mere om Det Danske Missionsforbund her.

Relationspagt


"Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære"

Romerne 15:7


Når vi oplever, at vi er uenige, så vil vi:


Relationspagten er samtalen før samtalen. Indholdet af denne samtale er i fællesskab at nå frem til en forståelse af, hvordan vi taler sammen, på en anstændig, medfølende måde og med Jesus som forbillede.

Relations pagten er en livsstil, ikke en lov. Det er en invitation til at relatere til hinanden, et samspil der behager Gud, opbygger og styrker menigheden. Måden vi vælger at forholde os til hinanden på i kærlighed er et stærkt vidnesbyrd.


LYTTE, og prøve at forstå hinandens synspunkter.

Kære venner, husk, at det er godt at lytte, at tænke sig om, før man taler, og ikke være for hurtig til at blive vred
Jakobs Brev 1:19 BPH

TALE ærligt om situationen.

Læg al løgn til side og tal sandhed til hinanden. Vi er jo lemmer på det samme legeme
Efeserbrevet 4:25 BPH

BEDE Gud om visdom og kærlighed til at finde sammen i enhed, trods uenighed.

Derfor er vi også blevet ved med at bede for jer, lige siden vi først hørte om jer, for vi ønsker, at I må få visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad der er Guds vilje
Kolossenserbrevet 1:9 BPH

TILGIVE hinanden, når vi har forbrudt os imod hinanden.

Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, så snart der er noget at tilgive. Som Herren tilgav jer, skal I også tilgive hinanden.
Kolossenserbrevet 3:13 BPH

LEVE sammen, og sætte hinanden fri, til at være dem vi er skabt til at være.

Hvordan viser vi så kærlighed? Det gør vi ved at følge hans befaling. Og hans befaling er, at vi skal leve i kærligheden, sådan som vi har hørt det fra begyndelsen.
2. Johannesʼ Brev 1:6

Støt Kirkens arbejde: Givertjeneste


Man kan støtte Frikirken præcis som man selv ønsker det. Kirkens medlemmer kender til budgetter, og vedtager i fælleskab forskellige tiltag, og planlægger økonomien derefter. Det er meget populært at lave en fast aftale med Frikirkens kasserer. Så ved vi nemlig hvor meget vi kan forvente at kunne bruge på løn og drift og alt det andet et stykke ud i fremtiden. Har man en “gavebrevsordning” eller bruger man “16.300 kr reglen”, kan man få ca en tredjedel tilbage via selvangivelsen. Vi samler pengegaver ind ca. en gang pr. måned, ofte den første søndag i måneden. Det er fuldstændigt frivilligt om man ønsker at bidrage – eller hvad man vælger at bidrage med. Årsagen til at det løber rundt skyldes, at vi efterhånden er en god del, der synes det er skønt at kunne bidrage ind i et fællesskab, der har så meget godt at kunne give videre til. Både i Aabenraa, men faktisk også ud på andre kontinenter, hvor børn og voksne lever og trives i kraft af blandt andet vores beskedne bidrag. Givertjeneste hænger derfor ikke sammen med dårlig samvittighed, ej heller ikke et fast kontingent, men er noget der udspringer af taknemmelighed. Vi tror vi har fået alt for intet, og glæder os over at kunne give noget af dette videre. Man blir rig af af gi’ !